EMINESCU ȘI PROVOCĂRILE TIMPULUI NOSTRU

Elena DABIJA, directoare la CAIE;

Ștefan SOFRONOVICI,

specialist la Centrul Academic Internațional Eminescu

În data de 31 august – 01 septembrie 2022 la Chișinău au fost organizate activități de anvergură cu prilejul Sărbătorii Naționale Ziua Limbii Române și Congresului Mondial al Eminescologilor, Ediția a XI-a cu genericul: Eminescu și provocările timpului nostru (Ideea europeană, „eterna pace”, destinul valorilor, Eminescu în exilul românesc, dialogul artelor, „canonicitate”).

Organizatorii Congresului au fost Centrul Academic Internațional Eminescu; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu; Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău; Academia de Științe a Moldovei; Primăria comunei Dumbrăveni – Suceava, România; Asociația Filateliștilor, Maximafiliștilor și Cartofiliștilor din Republica Moldova.

Tradițional, în prima zi lucrările s-au desfășurat în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 1, iar în cea de a doua zi, în incinta Centrului Academic Internațional Eminescu de pe bd. Dacia nr. 20.

Lucrările Congresului Mondial al Eminescologilor au început la ora 10:00, cuvântul de deschidere fiind rostit de către Academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. După mesajele de salut a urmat o prelegere publică cu prilejul Sărbătorii Naționale Ziua Limbii Române, susținută de către Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, intitulată: Două specificități istorice românești: latinitatea și statalitatea.

În partea a doua au urmat ceremoniile de conferire a titlului de Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei academicianului Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, laudațio fiind rostit de către Victor Moraru. vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei și academicianului Theodor Codreanu, laudațio fiind rostit de către acad. Mihai Cimpoi. Au urmat mesaje de felicitare pentru cei doi Membri de Onoare ai Academiei de Științe a Moldovei, apoi un recital muzical cu vestiții lăutari din formația folclorică Ștefan Vodă, în frunte cu Tudor Ungureanu, artist al poporului. Artiștii au felicitat participanții la congres cu ocazia sărbătorii naționale a Limbii Române, menționându-i pe cei doi proaspeți titulari, apoi au interpretat mai multe cântece din repertoriul vestitei formații folclorice, electrizând publicul din sală și aducând atmosfera de sărbătoare în aula științifică.

După pauza de cafea academicianul Mihai Cimpoi, Președintele Congresului Mondial al Eminescologilor a dat start celei de-a XI-a ediții a Congresului Mondial al Eminescologilor. Raportul Plenar, intitulat Eminescu și schimbările de paradigme ontologice și estetice prezentat de către proaspătul academician Theodor Codreanu, care a demonstrat cu prisosință că este vrednic de acest titlu prin mesajul pe care l-a transmis celor prezenți în sală.

Prima zi de lucru a Congresului s-a încheiat cu omagierea academicianului Mihai Cimpoi la a 80-a aniversare.

            A doua zi, joi, 01 septembrie 2022, lucrările Congresului au continuat în incinta Centrului Academic Internațional Eminescu, începând la ora 10:00 cu cuvântul de deschidere al organizatorilor: Acad. Mihai Cimpoi; Ioan Pavăl, primar al Primăriei Dumbrăveni-Suceava; dr. Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu” și Elena Dabija, directoarea Centrului Academic Internațional Eminescu.

Sesiunea de comunicări și dezbateri a fost una bogată și interesantă, în discuție fiind subiectele eminesciene cu prezența vorbitorilor, conectare online sau transmise textele: Prof. Albu Mihaela. Eminescu și eminescologia în exilul românesc; Prof. Crăciunescu Pompiliu. Între „natura de adaos” și „adaosul de destin”; Prof. Damian Teodor (SUA). Idea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu; M. C. Hadârcă, Ion. Preeminența Eului eminescian; Acad. Matei Valeriu. B. P. Hasdeu și Eminescu; Prof. Copilu-Copillini Dumitru. Eminescu – valoare națională de demisiune universală; Prof. Râpeanu Elis. Eminescu și credința ortodoxă; Prof. Dinescu Viorel. Eminescu și Dante; Prof. Chiscop Liviu. Eul eminescian; Prof. Apetri Dumitru. Luceafărul: Prima versiune rusă; Prof. Butnaru Tatiana. Presentimentul mioritic în poezia lui Mihai Eminescu; Agache Catinca. Mihai Eminescu în paginile revistei Luceafărul (perioada budapestană: 1902-1906); Novac Ionel. Mihai Eminescu în paginile revistei „Viața Basarabiei”; Dr. Metleaeva Miroslava. Interpretarea psihotipului etnic în prima traducere a „Luceafărului” în rusă și influiența acesteia asupra traducerilor ulterioare; Dr. Fonari Victoria. Eminescu în oglinda categoriilor de timp și atemporalitate; Drd. Stajila Emilia. Eminescologia interculturală” din perspectivă orientală în dialogurile lui Mihai Cimpoi; Drd. Marian Mărgărit: Legile eufoniei eminesciene; Prof. Adrian Dinu Rachieru:Canon și politică; Valentin Coșereanu. Manuscrisele lui Eminescu; Dr. Constantin Ivanov. „Răul” la Eminescu; Prof. Mihai Stan. Târgoviște – India (online); Emil Stănescu. Eminescu sau Cartea Umbrelor Luminoase. (online); Prof. Florian Copcea. Poeziile lui Mihai Eminescu transpuse în limba sârbă. Comunicările vor fi publicate în Buletinul Eminescu, buletin de cercetări eminescologice, de valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu.

După sesiunea de comunicări la Galeria de Artă Eminescu a urmat vernisarea expoziției fotografice Mihai Cimpoi – „clasicul de lângă noi”. Autor: Eugenia Tofan, care a fost o donație pentru patrimoniul Centrului Academic Internațional Eminescu, și anume pentru Aula Academician Mihai CIMPOI, inaugurată cu prilejul aniversării de 80 de ani.

Domnul acad. Mihai Cimpoi a prezentat Buletinul Eminescu, nr. 1 (21) 2021, în care au fost publicate comunicările de la Congresului Mondial al Eminescologilor, Ediția a X-a cu genericul: Eminescu, lumea valorilor și noi, postmodernii și trofeul tradițional al Congresului – medalia Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a XI-a, autor și sponsor Iurie Guțu.

Acad. Mihai Cimpoi a lansat și rodul muncii sale cu prilejul aniversării – noile apariții editoriale: Dante – Leopardi și sinele culturii românești; Eminescu , lumea valorilor și noi, postmodernii; Eminescu și ideea europeană; Patru literați târgovișteni în creion luminos: Tudor Cristea, Mihai Stan, George Coandă, Victor Petrescu.

Doamna Prof. Univ. Dr. Lucia Olaru Nenati și directoarea Elena Dabija au vorbit publicului despre noua carte din Colecția Regal de Înțelepciune, ediție bibliofilă de lux: Lili Bobu. Pretext Eminescu. Confesiune în dialog…: Un interviu inedit cu Academicianul Mihai Cimpoi, editată de Asociația Culturală Regal dArt din Botoșani, România, președinte Lili Bobu.

Acad. Valeriu Matei a lansat cartea consacrată cu prilejul aniversării Acad. Mihai Cimpoi:O figură emblematică a culturii românești – Mihai Cimpoi.

Domnul dr. Constantin Ciobanu, președintele Asociației Filateliștilor, Maximafiliștilor și Cartofiliștilor din Republica Moldova a organizat și a prezentat la Congres Expoziția filatelică Eminesciana. Dumnealui a acordat o medalie specială Academicianului Mihai Cimpoi pentru merite deosebite în promovarea filateliei din Republica Moldova, realizată prin rfortul financiar al membrilor Consililului Director al A.F.M.C. Constantin Ciobanu și Maria Godorozea.  

În cadrul acestui eveniment a fost organizată o expoziție de carte Mihai Cimpoi – un călător celebru pe meridianele românității

Domnul Mihai Costin din București, pasionat de Eminescu, colecţionar de referinţă, editor de medalii, plachete, insigne, distincţii a prezentat și oferit Centrului Academic Internațional Eminescu medalia 150 de ani de la Marea Adunare a tuturor românilor 1871-Putna-2021 și insigna Mihai Eminescu 1850-1889, realizate de Societatea Numismatică România.

Colecția Centrului Academic Internațional Eminescu s-a valorificat cu ediții eminesciene inedite: Congresul Mondial al Eminescologilor. Ediția a XI-a – Mihai Eminescu. Personalități din viața poetului // Personalities from the poet,s life; Valentin Coșereanu, Christian W. Schenk Eminescu. Afinități lirice de tinerețe 1869-1874; Maria Kozak Discursul liric eminescian. Spre o poetică a ființei; Constantin Cubleșan Defăimarea lui Eminescu; Doru Scărlătescu Cercul și sfera; Adrian George Sahlean Migălosul cronofag. Traducând Eminescu; Theodor Damian Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu; Elis Râpeanu Eminescu și credința sa ortodoxă; Elis Râpeanu Sentința în procesul Eminescu. Ultima ofensă!; Din exil… acasă… „cu Eminescu de mână”. Antologie de studii și articole despre opera eminesciană și ediții cu altă tematică: Theodor Damian Apofaze; Acad. Gheorghe Duca Limba română la ea acasă. Discursuri consacrate limbii române ținute în cadrul Adunărilor Generale ale Academiei de Științe a Moldovei; Elis Râpeanu Lumină din lumină…; Elis Râpeanu Epigrame aforistice și madrigaluri; Elis Râpeanu Compendiu de Gramatică a Limbii Române pentru străini; Elis Râpeanu Nemuritorii și epigrama. Antologie și opinii privind epigrama; Valeriu Matei Anatomia Realului. Opera omnia. Poezie contemporană ș.a.

Lucrările Congresului s-au finalizat cu luări de cuvânt de către prof. Liviu Chiscop, Mihai Sultana Vicol ș.a.

S-au finisat lucrările Congresului la Complexul Turistic Costești – Ialoveni cu Spectacolul de gală: Concursul de epigrame, dedicat creației eminesciene, cu participarea epigramiștilor finaliști de pe ambele maluri ale Prutului.

Domnul Ioan Pavăl, primar al Primăriei Dumbrăveni-Suceava a oferit organizatorilor și participanților la congres Medalia Congresul Mondial al Eminescologilor. Ediția a XI-a – Chișinău – Dumbrăveni, septembrie 2022, volumul Congresul Mondial al Eminescologilor. Ediția a XI-a – Mihai Eminescu. Personalități din viața poetulu//  Personalities from the poet,s life șiDiplome pentru activitatea de promovare, în țară și străinătate avalorilor culturii și spiritualității românești și Diplome pentru participare și sprijin în organizarea celei de-a XI-a ediții a Congresului Mondial al Eminescologilor – Chișinău.

Centrul Academic Internațional Eminescu în parteneriat și cu contribuția tuturor organizatorilor și participanților la Congresul Mondial al Eminescologilor a confirmat spusele lui Mihai Eminescu: Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură…

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s