Dumitru Matcovschi – simbol al demnității și rezistenței naționale

Dumitru Matcovschi născut la 20 octombrie 1939, satul Vadul Raşcov, raionul Şoldăneşti – decedat 26 iunie 2013, Chişinău a fost un poet, prozator, academician, publicist şi dramaturg din Republica Moldova, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Poetul Dumitru Matcovschi rămâne în memoria noastră un simbol al demnității și rezistenței naționale. El ne-a lăsat moștenire opera care este străbătută ca un fior, de cuvântul Basarabia, pe care a iubit-o așa cum a iubit și a cântat în versurile sale mama, femeia, glia, limba română, doina…Opera lui Dumitru Matcovschi este tradusă în mai multe limbi: rusă, franceză, lituaniană.
Vă propunem o revistă bibliografică virtuală din colecţia Centrului Academic Eminescu:
Matcovschi, Dumitru. Bucuraţi-vă: Antologie de versuri / Dumitru Matcovschi. – Chişinău: Cartier, 2014. – 420 p. 
aHR0cDovL2Nkbi5saWJyYXJpdXMubWQvaW1nL2NhdGFsb2cvYnVjdXJhdGktdmEtZHVtaXRydS1tYXRjb3ZzY2hpXzE1MTY5NjQ1MjcuanBn
„Poet al mărgioarei de Est a românismului trecută prin foc și prin sabie, sacerdot al Basarabiei cu oameni care au chipul lui Isus, Dumitru Matcovschi s-a identificat mereu în poezie cu o voce colectivă. În profundele și inconfundabilele ei sonorități regăsim o afectivitate caldă față de lucrurile umile de acasă, chiotul baladesc de voinicie și rezistență identitară, bucuria simplei dăinuiri dublată de o nemărginită sete de credință, expresia mesianică a unui rost existențial și istoric comun deosebit. Odată cu trecerea anilor, inflexiunile acestei voci capătă accente tragice de litanii în genunchi pe ruinele stingerii unui neam, un gust amar al vidului şi zădărniciei, tonuri de blesteme biblice, vehemențe satirice țintind finalitatea unui efect de exorcizare. Iar peste toate, ca o boare vindecătoare, se insinuează un sentiment al infinitului vieţii, o râvnită intimitate cu verdele crud. Este simțirea unui aproape pe care toţi poeţii reprezentativi ai Basarabiei de azi l-au dorit cu o patimă ardentă. În pragul ultim al vieții, în faţa Providenţei, ei l-au invocat cu o nesfârşită sfială, într-o psalmodiere de rugă a inimii transmisă de tradiţia filocaliilor, dar cunoscută în spaţiul dintre Prut şi Nistru, prin amara experienţă a marginii, ca o experienţă a fatalităţii care numai cu ajutorul lui Dumnezeu poate fi îmblânzită.” (Andrei Țurcanu)
Matcovschi, Dumitru. Crucea: Versuri / Dumitru Matcovschi. – Chişinău: Concernul Presa, 1999. – 224 p. 

dumitru-matcovschi-poet-prozator-academician-publicist-6-638„Dumitru Matcovschi este un poet impresiv şi deopotrivă reflexiv. Cu alte cuvinte, sensibilitatea este egalată sau însoţită permanent, este potenţată de raţiune. A vorbi, aşadar, despre Dumitru Matcovschi înseamnă a vorbi despre o etapă foarte importantă a poeziei basarabene, mai exact a poeziei româneşti din Basarabia, căreia Domnia Sa i-a adăugat o nouă coardă. Cu asemenea repere, apropiindu-se în acelaşi timp şi continuând melosul popular, folclorul, cu asemenea puncte de vedere, cu asemenea date de plecare, Dumitru Matcovschi a fost unul dintre întregitorii prin cuvânt ai conştiinţei naţionale din Basarabia…”– Acad. Constantin CIOPRAGA

Matcovschi, Dumitru. Amarele confesiuni. : [versuri] / Dumitru Matcovschi. – Chişinău: “Magna-Princeps” SRL. 2011. – 248 p.

Cartea este o antologie de autor, făcută, aşa cum remarcă prefaţatorul ei, criticul Theodor Codreanu, în maniera eminesciană din „Poezii” (1883-1884), celebra ediţie princeps. Volumul cuprinde poezii din anii debutului, 1962-1963, până în 2008, acestea însă nu sunt aranjate în ordine cronologică. Vârstele poetice au o altă simultaneitate, afirmă criticul, au o altă logică interioară, „în armonie cu întreaga personalitate şi cu ţintă vizionară, enunţată în titlu”. Theodor Codreanu consideră că scriitorul Dumitru Matcovschi este unul dintre autorii ale căror opere se constituie dintr-o singură Carte. În opinia sa, destinul uman şi literar al scriitorului pare a fi în contra timp cu istoria. Omul şi scriitorul Matcovschi a avut mult de suferit (unul din primele sale volume, „Descântece în alb şi negru” (1969), a fost dat la cuţit, iar în 1989 a fost victima unui tragic accident. Suferinţa l-a făcut un militant, un autor de imne şi blesteme. „Mă bat ca Don Quijote / cu morile de vânt / şi râd ai mei, ai casei / de gândul meu din gând”, scrie el în poezia „Aşa-i la moldoveni” (1986).
Matcovschi, Dumitru. Imne şi blesteme: [versuri] / Dumitru Matcovschi, prez. graf. de I. Cârmu. – Chişinău: Hyperion, 1991. – 272 p.
Poeziile lui Dumitru Matcovschi elogiază trecutul, oferindu-ne lecții de demnitate care au ca scop final un viitor mai bun pentru pământurile lăsate moștenire de Marele Voievod Ștefan.
Poetul, fiind însuși o ”rană-martir” al acestui popor, încearcă să vindece și spiritul conștiinței noastre, greu încercate de timpurile ”barbare”. Pe bună dreptate, Dumitru Matcovschi este recunoscut drept un simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia (1989-1990).
Matcovschi, Dumitru. Morţilor, vă iubesc: [poem dramatic] / Dumitru Matcovschi. – Chişinău: Profesional Service. 2011. – 128 p.
 Cartea cuprinde poemele dramatice Morţilor, vă iubesc” şi „Neamul Cain”. Scriitorul ne prezintă povestea neamului său, a marilor dispăruţi ai neamului. Ne imploră să fim un pic mai buni, căci bunătatea e ,,axa acestei lumi”. Totul e întrebare, meditaţie. O tragedie umană, o tragedie a destinului uman parcurgem printre filele cărţii: ,,Când omul n-are ţară, el n-are nici destin, / el nu mai poartă nume, nu mai sfinţeşte locul… ” Dacă vrem să cunoaştem povestea neamului nostru, aceasta este cartea ce ne va vorbi deschis despre el.
Matcovschi, Dumitru. Neamul Cain. : [versuri] / Dumitru Matcovschi. – Chişinău :Î.E.P. Ştiinţa. 2008 (Combinatul Poligr.) – 320 p.
Am conceput această carte ca un protest, ca o mărturisire, ca un memoriu. Cu mintea moldoveanului cea de pe urmă, dar şi cu bunăvoia nefăţărită a omului simplu. Am crezut şi cred, mai cred, că poezia a fost, este şi va fi întotdeauna ardere, zbatere, clipă unică, dor. Autorul.
 
Matcovschi, Dumitru. Pasărea nopţii pe casă. : [versuri] / Dumitru Matcovschi. – Chişinău: Prometeu. 2003. – 304 p.
Devenind de la o carte la alta unul dintre cei mai populari scriitori ai Basarabiei postbelice, Dumitru Matcovschi rămâne în poezia sa fidel propriului stil, pe care şi l-a cultivat cu răbdare şi responsabilitate într-o vreme când a lucrat în interiorul limbii române, a potrivi cuvintele redându-le strălucirea originară, înseamnă să contribui la salvarea fiinţei naţionale. Nicolae Popa.
Matcovschi, Dumitru. Teatru. / Dumitru Matcovschi. – Chişinău : Prometeu, 2004 (F.E.-P. “Tipogr. Prag-3”). – 536 p.
  Acest volum include nouă piese de teatru, printre care se includ: „Cântec de leagăn pentru bunici”, „Tata”, „Pomul vieţii”, „Destinul”.
Piesele ne dezvăluie frământările şi meditaţiile scriitorului şi câteva dintre acestea au fost montate pe scenă, după cum mărturiseşte chiar autorul la începutul cărţii. Piesele jucate pe scena teatrului şi incluse în volum  sunt: „Tata”, „Pomul Vieţii”, „Abecedarul” şi „Destinul”. Piesa „Bastarzii” este inspirată din nuvela  „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi.
Matcovschi, Dumitru. VAD. : poezii. / Dumitru Matcovschi. – Chişinău : Litera, 1998. – 312 p.
O carte inedită, ce ne vorbeşte despre temerile, iubirile şi meditaţiile liricului scriitor. O tematică bogată, cu un conţinut metaforic bogat, o carte ce atrage atât prin forma conţinutului, cât şi a expresiei. De acest lucru vă veţi convinge citind volumul şi delectându-vă cu cele mai frumoase poezii: ,, Inimă de mamă, inimă de tată… / A trecut o viaţă ca o clipă, iată… / Inimă de tată, inimă de mamă… / Două doruri strânse nod într-o năframă… ”
Matcovschi, Dumitru. Să mă iubeşti. –  Chişinău : Prometeu, 2003. –  188 p.
  Regăsim în acest volum poezii îndrăgite, precum ar fi: „Sărut, femeie, mâna ta”, „Doar femeia”, „Basarabia”. Volumul conţine şi poezii devenite piese: „Mamă, iartă-mă”, „Cine mi-e drag”, „Un bătrân şi o bătrână” etc. Poeziile emoţionează prin subiectele abordate şi încărcătura lor emoţională.
Multe din versurile lui Dumitru Matcovschi au fost transpuse pe note de către compozitori ca Ion Aldea-Teodorovici, Petre Teodorovici, Mircea Oțel, Mihai Dolgan, Constantin Rusnac, Tudor Chiriac, Anatol Chiriac, Ion Enache, Eugen Doga.

imaginea 078Matcovschi: Biobibliografie / Academia de Științe a Moldovei, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”. – Chișinău: Știința, 2009. – 218 p. 

 Lucrarea reprezintă un omagiu adus academicianului Dumitru Matcovschi, poet și prozator, dramaturg, publicist și eseist de vocație, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de la naștere. […] alcătuitorii s-au străduit să reflecte cât mai deplin manifestările unei cariere literare întinse de-a lungul a 50 de ani (1959-2009). […]Prima parte a lucrării cuprinde un eseu al poetului Leo Butnaru, consacrat protagonistului, câteva mărturisiri ale lui Dumitru Matcovschi și un Tabel cronologic, în care se face o prezentare a vieții și operei scriitorului academician, insistându-se asupra momentelor mai importante ale creației. […] Bibliografia propriu-zisă are patru capitole: Opera, Referințe critice, Dumitru Matcovschi în ediții electronice și indici auxiliari. La sfârșitul lucrării este inserată o listă a fonogramelor înregistrate ale cântecelor pe versurile lui Dumitru Matcovschi și Aprecieri semnate de Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Agnesa Roșca, Steliana Grama, Anatol Ciocanu, Eliza Botezatu, Haralambie Corbu, Mihail Gheorghe Ciubotaru, Veniamin Apostol ș.a. .

Vera Sîrbu, șef serviciu
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s