Servicii şi facilităţi

1. Informaţionale:
– acces liber la toate documentele din colecţie;
– consultarea documentelor în sala de lectură;
– împrumut la domiciliu : 15 zile cu posibilitatea de a face o prelungire;
– prelungirea termenului de împrumut, inclusiv prin telefon;
– împrumut interbibliotecar;
– rezervări de titluri solicitate pentru un anumit termen;
– servicii extramuros (împreună cu grădiniţele, liceele din cartier);
– oferirea informaţiilor comunitare;
– consultarea publicaţiilor electronice offline, pe CD sau DVD;
– acces gratuit la Internet.
2. De asistenţă şi îndrumare:
– asistenţă în identificarea publicaţiilor în cataloage (electronic, alfabetic, sistematic) ;
– referinţe bibliografice;
– vizite colective (excursii) în bibliotecă.
3. Servicii de informare şi cercetare bibliografică
Activitate bibliografică şi asistenţă informaţională (furnizare de informaţii faptice, elaborarea bibliografiilor tematice);
Reviste şi prezentări bibliografice, liste bibliografice;
Acces la cataloagele tradiţionale şi electronice;
Consultarea bazelor de date abonate de bibliotecă.
Înregistrarea utilizatorului