Colaborări științifice și schimbul de informație cu Asociația „REGAL D’ART”

IMPACTUL UNUI PARTENERIAT: COLECȚIA BIBLIOFILĂ „REGAL D’ART”

Ștefan SOFRONOVICI,

Specialist, Centrul Academic Internațional Eminescu

Asociația Culturală REGAL D’ART din Botoșani, România, coordonată de inimoasa editoare Lili Bobu, a devenit unul dintre partenerii de suflet ai Centrului Academic Internațional Eminescu și de câțiva ani este alături de noi la diverse evenimente culturale, bucurând publicul cititor cu noi cărți. Rodul frumos și valoros al acestui parteneriat este colecția bibliofilă „REGAL D’ART”, alcătuită din 23 de volume, donate în două exemplare: unul pentru BM „B.P. Hasdeu” cu ocazia aniversării de 145 de ani de activitate și altul pentru filiala Centrul Academic Internațional Eminescu.

De asemenea au fost oferite cărți și unor personalități precum Eugen Doga, Mihai Cimpoi, familiei Vieru, familiei Dabija, unor colegi de la CAIE ș.a. Acestea sunt cărți – unicat, valoroase prin conținutul lor și scumpe, cu foi aurite, ilustrate cu desene ale unor pictori consacrați, cu coperte de catifea, pe multe din ele fiind imprimate cristale originale Swarovski sau alte bijuterii. Cărțile sunt grele la propriu și la figurat, unele dintre ele cântărind peste 2 kg. Colecția este alcătuită din două compartimente:„Regal de Poezie” și „Regal de înțelepciune”.

Relațiile de colaborare au fost stabilite prin rețelele de socializare, s-a conlucrat mai mult online, dar pe parcurs au avut loc câteva întâlniri de lucru la Botoșani a doamnei Elena Dabija și Vera Sîrbu, în frunte cu acad. Mihai Cimpoi. Au fost duse cărți, texte, picturi realizate de profesioniști și de către copii.

Editoarea Lili Bobu antrenează o echipă de elită în procesul de pregătire a cărților pentru tipar, printre semnatarii prefețelor fiind acad. Mihai Cimpoi, dr. Lucia Olaru Nenati, prof. dr. Paul Gorban ș.a. Printre consultanți literari se află regretatul acad. Nicolae Dabija, dr. Victor Teișanu, Elena Dabija, Raisa Vieru ș.a. La compartimentul documentare bibliografică participă: dr. Mariana Harjevschi, dr. Lidia Kulikovschi, dr.Theodor Codreanu, (proaspăt academician), dr. Daniel Corbu, dr. Stelian Gruia, Gheorghe Median, Claudia Tricolici, Claudia Balaban, Fănuș Băileșteanu, Doina Dabija, Gheorghe Median ș.a. Documentare artă plastică: Mihai Debeli, Carmen Popovici Maxim, Sorin Mihăilescu ș.a. Redactori muzicali: acad. Eugen Doga, dr. Aurel Paladi, Marius Hristescu ș.a. Tehnoredactori: Mirela Brehuescu, Viorel David, Ciprian Dumitru Iacinschi. Corectori: Mirela Brehuescu, Eugenia Filip. Transcriere: dr. Ala Sainenco. Design grafic și layout original: Mihaela Irimescu. Procesare foto: Dragoș Axinte, Florin – Mihai Petrosceac ș.a.

Această echipă selectă se poate mândri cu realizări de unicat în domeniul editorial din spațiul românesc. Regretatul academician Nicolae Dabija, în una din ultimele sale vizite la CAIE, la începutul anului 2021, mi-a mărturisit că i-a arătat unui coleg scriitor din Spania cartea sa – bijuterie „Ochiul al treilea” și spaniolul s-a arătat mirat, recunoscând că la ei nu a văzut așa ceva.

Iată lista celor 23 de cărți – bijuterii din colecția „Regal D’Art”:

Artene, Adrian. Punctuația iubirii.

Avădanei, Narcis Constantin. Tăinuind o lumină.

Blandiana, Ana. Ce-ar fi să decidem să ne visăm? : poeme – incantații de dragoste.

Bobu, Valeria. M-ai strigat tu, floare de colț?

Dabija, Nicolae. Tăceri tălmăcite – n cuvinte: poeme, confesiuni, pagini alese cu CD.

Dabija, Nicolae. Rănit din iubire.

Dabija, Nicolae, Ochiul al treilea.

Eminescu, Mihai. Eminescu – dorul de absolut… 100 de poeme dedicate efigiei eminesciene.

Învățând sublimul… un interviu inedit, pe-o filă de poem cu Paul Surugiu – Fuego.

Lupu, Rodica-Elena.  Clipa.

Mălăiele, Horațiu. De fi-vei cer.

Olaru-Nenati, Lucia. Uitam să mă trezesc în zori

Un interviu cu poeții Lucia Olaru Nenati și Victor Teișanu: Poetica zborului.

Teișanu, Victor. Las moștenire…

Vieru, Grigore. Simplu ca iarba, simplu ca pâinea, simplu ca Biblia.

Vieru, Grigore. Tratat pentru umanizarea pustiului…(citate, aforisme, confesiuni).

Vieru, Grigore. Duminica sărutului din colecția Regal de poezie, o antologie a poeziei de dragoste.

Vieru, Grigore. Testament pentru Fuego.

Vieru, Grigore. Bucuria tăcută.

Misiunea noastră e să fim fericiți. Un interviu inedit cu maestrul Eugen Doga.

Poezia este un gest de protest contra dezordinii lumii… Un interviu inedit cu academicianul Nicolae Dabija.

Pretextul Eminescu. Confesiuni în dialog cu academicianul Mihai Cimpoi.

Zeca, Daniela. Orfeea.

            La apariția acestor minunate cărți și-au adus contribuția și echipa de la Centrul Academic Internațional Eminescu: Elena Dabija, Vera Sîrbu, Natalia Corghencea, Adelina Chicerman, Olivia Ceban ș.a.

În primul rând echipa noastră a oferit informații despre scriitorii basarabeni care au dedicat poezii marelui Eminescu, apoi au oferit referințe bibliografice, fotocopii, imagini scanate, texte de autor, interviuri, note critice, prefețe, note muzicale, tablouri ale pictorilor basarabeni, desene ale copiilor. Ne referim îndeosebi la următoarele cărți,care au fost lansate la CAIE: Eminescu, Mihai. Eminescu – dorul de absolut… 100 de poeme dedicate efigiei eminesciene; Dabija, Nicolae. Rănit din iubire; Vieru, Grigore. Duminica sărutului; Vieru, Grigore. Bucuria tăcută; Poezia este un gest de protest contra dezordinii lumii… Un interviu inedit cu academicianul Nicolae Dabija.

Pretextul Eminescu. Confesiuni în dialog cu academicianul Mihai Cimpoi.

Venim în continuare cu succinte prezentări a câtorva dintre aceste cărți. Ne vom referi mai întâi la volumul. Eminescu – dorul de absolut… 100 de poeme dedicate efigiei eminesciene, volum apărut la Botoșani, anul 2021, ediție inițiată și coordonată de Lili Bobu, sub egida Asociației Culturale „REGAL D’ART”, colecția „ Regal de Poezie.” Această antologie valoroasă a poeziilor dedicate lui Mihai Eminescu de către poeți din vremea sa și până în zilele noastre a fost lansată la CAIE în data de 15 ianuarie 2021. Prima poezie dedicată lui Eminescu datează din anul 1870, aparținând lui Grigori Milidon, poezie unde Eminescu este numit „poet de geniu.”Această poezie, ca și multe altele, a fost oferită editoarei de către echipa CAIE. Poeziile din prezenta antologie au fost selectate cu migală și dăruire. Cartea începe cu un celebru Motto, care aparține lui Nicolae Dabija: „ Când mă gândesc / cât de mult / ne iubise izvoarele / și codrii, / și doinele /ce au fost a-l cunoaște -/ îmi vine să cred / că poeții mari / își aleg /popoarele / în mijlocul cărora / au / a se naște…” Apoi urmează prefața, semnată de acad. Mihai Cimpoi, unul dintre eminescologii de frunte ai zilelor noastre și intitulată sugestiv – ÎNTÂISTĂTĂTORUL. Aici găsim judecăți valoroase despre opera și personalitatea lui Mihai Eminescu, precum și despre înaintașii noștri care au descoperit, s-au inspirat și au promovat moștenirea lăsată de poetul nostru național. Eminescologul Mihai Cimpoi, având cântarul analizei și cugetării drept, ne oferă judecăți valoroase, precum următoarea:„ A gândi, în cazul poeților români reprezentativi, înseamnă și a-l gândi pe Eminescu, a găsi în ființa lui poetică identitatea națională și propria identitate. Demersul lui este prin excelență existențial și de aceea paradigmatic. Eul lui, poetic și metapoetic, personal și impersonal deopotrivă, se impune printr-o dialectică miraculoasă a statornicului/ schimbătorului sau, cum zice Stănescu, a mereu – noului. Rostitor esențial al ființei, Eminescu este textul fundamental, la care se raportează hipotextele poeților posteminescieni.” (p. 21).

Cele 100 de poeme dedicate efigiei eminesciene încep cu poezia lui Vasile Alecsandri, semnată la 1888, din care reproducem ultimele 6 versuri:

„E unul care cântă mai dulce decât mine?

Cu-atât mai bine țării și lui cu-atât mai bine.

Apuce înainte ș-ajungă cât de sus.

La răsăritu-i falnic se – nchină – al meu apus.

Iar voi, care asupra-mi săgeți tocite trageți,

Cântați, dacă se poate, fiți buni și nu mai rageți.” (p.30)/

Urmează alte 99 de poeme semnate de poeți români din Țară, din Basarabia, din Bucovina și din alte spații culturale unde locuiesc români. Sunt prezenți în antologie Ioan Alexandru, Tudor Arghezi, George Bacovia, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Vasile Tărâțeanu și mulți – mulți alții. Voi reproduce încă un catren din poezia lui Tudor Arghezi: „Pășiți încet, cu grijă tăcută, feții mei,/ Să nu-i călcați nici umbra, nici florile de tei,/ Cel mai chemat s-aline, din toți, și cel mai teafăr/ Și-a înmuiat condeiul de-a dreptul în Luceafăr.”

 Regretatul scriitor Andrei Strâmbeanu, prezent la evenimentul de lansare a volumului, în discuție cu acad. Mihai Cimpoi zicea că pentru el faptul că a nimerit în această antologie îl bucură atât de mult, încât nu-i trebuie nici Premiul Nobel.

„Poeții români, concluzionează acad. Mihai Cimpoi, îl definesc pe Eminescu drept „sfântul ghiersului românesc” (Tudor Arghezi), „ poetul – nepereche”(Marin Sorescu), „ dulce al poeziei Crist” (Tradem). Autorul Luceafărului apare ca o întruchipare canonică a perfecțiunii, a artei poetice, a „adevăratei poezii” (Labiș), a rostirii esențiale a Ființei. Putem vorbi și de impunerea unui Model formator identitar, dar cu valoare universală concentrată sintetic în afirmația lui Grigori Milidon, semnatarul primului omagiu, că eminentul poet „pune omul în uimire, ca la cântul unui zeu,” în ideea Eminescu a lui Blaga sau în Conceptul Eminescu al lui Nichita Stănescu și Pretextul lui Marin Sorescu.” (p. 29).

            În continuare voi face o succintă prezentare a cărții lui Nicolae Dabija RĂNIT DIN IUBIRE / antologia poeziei de dragoste, Botoșani, 2021. colecția Regal de poezie, prefață de academicianul Mihai Cimpoi, postfață de prof. dr. Lucia Olaru Nenati, lansată cu prilejul împlinirii unui an de la plecarea dintre noi a lui Nicolae Dabija. Această bijuterie de carte – unicat, scumpă și valoroasă cu pereți de catifea, de culoare liliachie, pe care este imprimat un cristal original Swarovski de diametrul unei monede metalice de doi lei, are 546 de pagini aurite și cântărește aproape două kilograme (mai exact, 1 kg. 970 gr. )

Cartea începe cu un motto din opera lui Nicolae DABIJA, în formă de haiku: Cu tine: un an de duminici. Apoi urmează prefața, semnată de acad. Mihai Cimpoi și întitulată sugestiv: „NICOLAE DABIJA: DRUMUL (INVERS) SPRE LOGOS”, după care urmează poeziile de dragoste, ce alcătuiesc antologia, care începe cu poezia A 1002-a noapte. Reproducem câteva versuri din ea: Basmul acesta-și mai caută băsnarul./Oare cine deschide fereastra, / să pună o floare-n paharul/ de pe geamul din povestea aceasta?!/ Făt – Frumos va – mbătrâni mereu, / iar spada îi va rugini în mână; / balaurul va refuza să fie rău / și Cosânzeana va muri bătrână…

Este semnificativ mesajul din poezia întitulată Adolescent,în care tânărul poet este descumpănit între o bibliotecă de cărți, care așteaptă citită și între iubita care îl așteaptă undeva: Pe undeva, știu, mă așteaptă o iubită/ și eu – vai! În loc să strig – câteodată: /Scuză-mă, biblioteca mea necitită, / zic: Iartă-mă, iubita mea neaflată!

Mă grăbesc, mă grăbesc, mă grăbesc/ să citesc peretele cela de cărți, /zicându-i celei pe care, fără s-o știu, o iubesc: / Te rog, te implor, dacă poți, să mă ierți! Viața asta cum mă – mbătrânește din treacăt;/ și e atâta ură și-atâta iubire / între mine și cărțile – ce stau ca un lacăt – / către ușa ce duce spre fericire. /…Dar simt – din cărțile cu foșnetul viu, / cum drum își face către soarta mea/ fericirea – care vine atât de târziu, / încât cine știe dacă mai am nevoie de ea…

Versurile sunt atât de frumoase și expresive, că nu mai au nevoie de comentarii.

Mă voi opri puțin la prefața semnată de acad. Mihai Cimpoi, care este și nănașul literar al poetului care a venit în fruntea unei generații de poeți valoroși, pledând pentru o literatură cu un nivel estetic avansat, dar cu rădăcinile în viața socială, la problemele societății. Aceasta este GENERAȚIA OCHIULUI AL TREILEA. Academicianul Mihai Cimpoi a observat încă din debutul poetului valoarea și stilul propriu al liderului de generație: „ Poetul, spune cu aer programatic Dabija în volumul de debut, trebuie să fie înzestrat cu ochiul al treilea, îndreptat nu spre înafară (dehors), ci spre înăuntru (dedans), nu spre manifestările văzute ale realului, ci spre ascunzișurile abisale ale Ființei, ocultările sau iluminările acesteia, și cu o capacitate rară de a fi un inversor. Adică: de a răsturna raporturile dintre lucrurile văzute și simțite într-un delir incantoriu, dionysiac, de a le transmuta din zona impură a irealului (a visătoriei, magiei, miracolului, vorba lui Blaga). Citat de la p. 11.

Voi prezenta și un fragment din postfața Luciei OLARU NENATI, întitulată sugestiv: CARTEA POEMELOR VIZIONARE. Exprimându-și mai întâi durerea plecării dintre noi a poetului „ cu probe de glorie așteptată și binemeritată,” dumneaei vine cu un cuvânt de prețuire și pentru Lili Bobu, care este „ maestra cărților – bijuterie”și care „ A adunat belșugul poemelor sale (ale poetului Nicolae Dabija –n.n.) într-o antologie doldora de roadele Harului autentic făcând limpede oricărui cititor interesat cauza atâtor premii internaționale. De fapt, acea explicație este aceeași care-i făcea mereu poetului discursul strălucitor și uimitor: străfulgerarea – nu o dată neașteptată –a unei scânteieri de spirit proaspăt, nou, dar mai ales adevărat, unul dintre acele adevăruri – surpriză pe care le indica odinioară esteticianul Edgar Papu ca fiind sursa și dovada talentului poetic, născut iar nu făcut.” (Citat de la p.531).

Cartea conține mai multe aprecieri critice, portretizări și confesiuni, întitulate Ecouri corezonante, de la p. 509 până la p. 527. Apoi mai sunt și trei plicuri: unul cu piese muzicale, puse pe note, întitulat Draga mea iubită, la p. 391, altul, cu revista Literatura și Arta, nr. 10, 11, 12 (18 martie 2021), la p.533 și al treilea plic de la sfârșitul cărții cu o carte poștală cu chipul poetului pe ambele părți, executată de Iurie Brașoveanu și întitulată „ Pe urmele lui Orfeu”. , dar și cu un stic cu opere ale poetului și înregistrări cu vocea lui.

Îmbogățesc și înfrumusețează cartea picturile mai multor artiști plastici : Iurie Brașoveanu, Ligia Macovei, Ignat Bednarik, Lucian Burlacu, Dorina Costraș, Aurelian Antal, Sabin Bălașa, Georges Mazilu, Mariana Micu, Andreia Ioana Cișmașiu, Mihail Gavril, Tiberiu Chelaru, Dumitru Brodetsky, Mihaela Boreu, Gheorghe Coman, Marcel Guguianu, Doru Cristian Deliu, Stelian Onică, Victoria Cozmalici, Ion Sulea Gorj, Marian Truțulescu, Gina Parfene, Horea Cucerzan, Dan Hatmanu, Liviu Leonte, Liana Corb, Laura Stanca, Eudochia Robu, Vasilica Chifu, Teodor Ștefan, George Sandu Costea, Dragoș Răzvan Petrișor, Angela Tomaselli, Teodor Buzu, Marian Anton, Florin Teodorescu, Eudochia Zavtur, Mircea Nicolau, Rodica Pandele, Mircea Nechita, Rodica Toth Poiată, Mihaela Secabeanu, Cătălin Graur, Nicolae Grigorescu, Aurelia Nașcu, Iacob Lazăr, Marinela Mântescu, Mihai Potcoavă, Mihai Olteanu, Mircea Doinaru, și Ghenadie Tăciuc. Menționez, că lista am făcut-o în ordinea cum urmează tablourile, de la început până la capăt. Sper să nu fi omis vreun nume.

Următorul volum, editat recent și lansat la 14 februarie curent, de ziua poetului (când ar fi împlinit 87 de ani) la CAIE este volumul IV, întitulat Duminica sărutului din colecția Regal de poezie, o antologie a poeziei de dragoste, Botoșani, 2022. prefață de academician Mihai Cimpoi, postfață de prof. Dr. Paul Gorban. Plachetă față: reproducerea creației lui Constantin Brâncuși Sărutul, realizată de S C Rombrefil SRL, manager Filip Mărgărint.Tipar: Tipografia „ PIM”, Iași (manager: Maria Petrariu).

Această carte scumpă și valoroasă (costă 5000 de lei), cu pereți de catifea, de culoare neagră, are 665 de pagini aurite și cântărește peste două kilograme. Volumul cuprinde poezii selectate din diverse ediții, precum și din manuscrise, mai multe cântece puse pe note de diverși compozitori, cum sunt Eugen Doga, Ion Aldea – Teodorovici, Anatol Chiriac ș.a. Are și un stic cu 6 poezii imprimate audio, recitate de autor și videoclipuri cu peste 30 de cântece devenite șlagăre, precum și un timbru poștal cu imaginea poetului – pe o parte cu portretul executat de Iurie Matei, iar pe cealaltă – o fotografie a autorului din tinerețe.

 Cartea începe cu un motto din opera lui Grigore Vieru:

Iubire – ram de rouă sfântă,

Cânt unic, o, ce mă adaști,

Asupra – ngândurării mele

Tu nu plângi lacrima, – o naști!

 Apoi urmează prefața, semnată de acad. Mihai Cimpoi și întitulată sugestiv Grigore Vieru – liricul. Distinsul critic literar vorbește aici despre două categorii distinse de poeți: „în una se află toți poeții, indiferent de structura lor sufletească, de genurile pe care le cultivă și de curentele din care fac parte. Cea de a doua o reprezintă liricii. Liricul e o ființă întru poezie, cu o sensibilitate fină, deschisă mai cu seamă spre zonele cele mai ascunse ale sufletului. Liricul e sinonim astfel cu poeticul, cu poeticul cel mai bun, cel mai delicat.” Printre poeții lirici criticul a enumerat mai multe nume: Eminescu, Lorca, Esenin, Leopardi, Lermontov, Bacovia. „Desigur că Grigore Vieru se află printre ei” a concluzionat acad. Mihai Cimpoi.

Amintim mai multe poezii din volum: Mai mult, frumoaso, ce să-ți cer?,Dragă! O teie, Pe alta, nu pe tine, Astă noapte a nins până-n zori, Se sparge fulgerul de stele, Merg pe pământ, Duminica sărutului, Când am să mor ș.a.

Reproducem aici versuri din poezia Dragă! O, teie.:

Dragă! O, teie/ Dulce mireasmă, /La gură femeie, / La mijloc mireasă. / Curge izvorul, / Grâul răsare, / Acolo pe unde/ Trec urmele tale./Vălură dorul / Des ca o iarbă, / Parcă răspunde, / Parcă întreabă.

Vă propunem și un fragment din poezia Duminica sărutului, poezie care a dat și titlul acestei antologii a poeziei de dragoste: …Se aprinde-n ființa întreagă/ Sărutul de foc al minunii, / Vă rog, ascultați-mă, oameni, / Oameni politici ai lumii, / Se aude vecia cum sună/În cornul de aur al lunii, / Vă rog ascultați-mă, oameni, / Oameni politici ai lumii./Cea mai dulce politică, / Pe care o salutăm, / E această Duminică, / E această Duminică, / E această Duminică/ În care ne sărutăm. Mesajul poeziei este unul de pace și de dragoste, mesaj mereu actual.

             Academicianul Mihai Cimpoi, în cadrul lansării acestei cărți, aducând elogii editorilor de la Botoșani pentru munca depusă și realizarea REGALĂ anume pentru această zi de comemorare, a subliniat că de fapt Chișinăul era obligat să o facă, dar Botoșanii au spălat obrazul Chișinăului. Menționând postumitatea lucrătoare a operei lui Grigore Vieru pe întreg spațiul românesc, criticul s-a referit și la modelul de prietenie spirituală și culturală dintre poetul Vieru și artistul Fuego. Apoi a adăugat, profetic, că acele Guverne de la Chișinău și București, care vor promova marii poeți și oamenii de cultură, vor rezista, iar cele ce nu vor face asta, – vor cădea!

Paul Surugiu Fuego a susținut un discurs și un moment poetic întitulat „În limba aceasta, Grigore Vieru,” recitând poezii din creația lui Vieru și din creația altor poeți dedicate lui Vieru. Recitalul său impresionant l-a încheiat cu o melodie a sa pe versurile poetului Grigore Vieru, întitulată „ Limba noastră cea Română.” Printre cei care au vorbit la evenimentul de lansare a cărții au fost Călin Vieru, feciorul marelui poet, amintind și de cartea „Numele tău” a lui Grigore Vieru, care încăpea într-o palmă și în buzunar, dar care a revoluționat poezia din vremea aceea de la Chișinău, mulțumind apoi Doamnei Lili Bobu pentru cărțile unicat, grele la propriu și la figurat, (cartea „Duminica sărutului” are 664 de pagini și cântărește câteva kilograme), apoi a vorbit Teo Chiriac, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, care a amintit că Grigore Vieru punea mare preț pe muzică și a colaborat cu mai mulți compozitori, apoi scriitorul Iulian Filip ne-a mărturisit că a admirat pe Facebook vizita lui Fuego la Costești, la gardul unical cu personalități, apoi compozitorul Constantin Rusnac, interpretând o romanță pe versurile lui Vieru și recitând acrostihul dedicat poetului, apoi Valentina Volontir, șefa Direcției Cultură a Municipiului Chișinău, care ni s-a destăinuit că lucrează la edificarea unui Centru Cultural „Grigore Vieru”la Chișinău, asemănător cu Centrul Academic Internațional Eminescu, apreciind activitățile de aici, organizate de Elena Dabija și echipa sa. Apoi a vorbit dr. Mariana Harjevschi, care a mulțumit Doamnei Lili Bobu pentru donația de carte unicat și a înmânat diplome de excelență pentru cei din România, care au adus daruri prețioase: Paul Surugiu Fuego, Lili Bobu și Lucia Olaru Nenati. Oaspeții au primit daruri și din partea Centrului Academic Internațional Eminescu.

Cea mai proaspătă achiziție din colecție este cartea Pretextul Eminescu. Confesiuni în dialog cu academicianul Mihai Cimpoi. Dialogul a fost realizat de către Lili Bobu, cartea fiind editată cu ocazia jubileului de 80 de ani ai academicianului Mihai Cimpoi și lansată tot la CAIE, în data de 1 septembrie 2022, la lucrările Congresului Mondial al Eminescologilor.

            Pe lângă colecția de carte acest parteneriat mai are și alte realizări, cum ar fi busturile poeților Grigore Vieru și Nicolae Dabija, executate de către sculptorul Petrică Buhnici din România și aduse ca donație din partea artistului Fuego, precum și câteva picturi semnate de acesta. În prezent în baza parteneriatului se lucrează la următoarele două volume din creația lui Grigore Vieru, care vor completa colecția bibliofilă, împlinind cifra de 25 de exemplare.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s