Evenimentul zilei: 15 mai

1871
  • Titu Maiorescu începe în Convorbiri literare publicarea studiului Direcția nouă. În acest studiu important și definitoriu apare cunoscuta sa formulare cu privire la Eminescu: „Cu totul deosebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile permise, pînă acum așa de puțin format încît ne vine greu a-l cita îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea cuvîntului, este d. Mihail Eminescu. De la d-sa cunoaștem trei poezii publicate în Convorbiri, care toate au particularitățile arătate mai sus, însă au și farmecul limbagiului (semnul celor aleși), o concepție înaltă și pe lîngă aceste (lucru rar între ai noștri) iubirea și înțelegerea artei antice.‟
1887
  • Unul din obișnuitele buletine medicale epistolare ale surorii poetului care angajează un bărbat cu 55 franci pe lună și o femeie cu 20 de spălat și mîncare, căci (poetul) „nu se simte de loc ce-i cu dînsul. Doctorii mă asigură, de 2 ori pe zi mă vizitează, spesele sînt numai trăsura care este birjă, că în cîteva zile, are să-și vie cu totul în sine. Susțin cu toții că este la cap o rană ca la picioare, din a cărei cauză nu poate articula nici un cuvînt. De toată persoana se teme, fie bărbat sau femeie, numai de mine nu.‟
  • Familia din Oradea reia din Noua revistă știrea despre o „subscripție pentru Eminescu. Mai multe eleve și mai mulți elevi ai școalei de pictură din Iași au constituit, zice Noua revistă, un comitet cu lăudabilul scop a aduna un fond, cu care să se înlesnească mijloacele de traiu distinsului poet și publicist, Mihail Eminescu. Pentru acest scop s-a și împărțit deja mai multe liste de subscripțiune, și nu ne îndoim, că admiratorii lui Eminescu, al căror număr e foarte considerabil, se vor grăbi a-și înscrie numele pe aceste liste și a oferi în același timp obolul lor. Comitetul se compune din d-șoarele Elena Varlam, Louise Veistzecker, Maria Mihăilescu, Cornelia S. Emilian și din d-nii Grigorie Scorpanu, Ioan Ciucă și Ștefan Thoma.‟
1889
  • Al. Vlahuță publică în Revista nouă pamfletul Polidor, îndreptat împotriva lui Macedonski și aci evocă încă o dată faimoasa epigramă scrisă de Macedonski la prima îmbolnăvire a lui Eminescu.
Sursa:
 Vintilă, Petru. Eminescu: Roman cronologic. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974. – 810 p.
Publicat: Vera Sîrbu
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s