Emil Loteanu – venit în lumea filmului ca poet…

„Este infinit de trist când moare un om. Este cu atât mai trist când moare un artist! Dar este îngrozitor de trist și de împovărător când un artist al neamului nostru – cum este Emil Loteanu – moare într-un oraș, mare, e drept, la Moscova, dar moare printre străini. Și moare printre străini, pentru că noi n-am reușit încă să creăm acele condiții minime pentru ca toți fiii acestei țări să se poată întoarce, să trăiască și să moară acasă la ei”.

Adrian PĂUNESCU

EMIL LOTEANU – 85 de ani de la naștere
 
 
Loteanu, Emil. Mi-s ochii arși de frumusețea ta…/ Emil Loteanu. – Chișinău: Arc, 2011. – 64 p.
Emil Loteanu a fost nu numai un cineast înnăscut, dar şi un scriitor dăruit cu har – de-a lungul vieţii sale a publicat mai multe cărţi de poezie şi de proză. Prezentul volum este unul omagial – dacă moartea nu l-ar fi secerat dintre noi atât de timpuriu, artistul ar fi împlinit în noiembrie 2011 vârsta de 75 de ani.
Cartea însumează cele mai frumoase poezii. Vorbele lui Gheorghe Vodă: …poetul aducea cu el cuvântul bine limpezit, așezat, șlefuit în apele sufletului, transparent cu bobul de rouă în razele soarelui, cuvântul cel de toate zilele ale străbunului grai, dar primenit în hanele potrivite cu simțul și priceperea pe care le avea întru strălucirea lui firească.
Loteanu, Emil. Ritmuri : Versuri / Emil Loteanu. – Chișinău: Cartea Moldovei, 2007. – 224 p.
Rod al unui temperament și fantezii romantice, poezia lui Emil Loteanu se caracterizează prin vitalitatea și noblețea gândurilor și sentimentelor evocate, prin culori vii și atmosferă lirică de intensă vibrație emoțională, prin patos mobilizator și acuitate civică.
De la o carte la alta autorul vădește o viziune artistică mai individualizată, o concepție poetică mai profundă, o mânuire mai sigură a modalităților de plăsmuire și de versificare. Între timp, ochiul lui devine mai ager și mai cuprinzător, glasul – mai natural și mai polifonic, imaginația mai îndrăzneață și mai bogată în semnificație concretă.
Loteanu, Emil. Chemarea stelelor / Emil Loteanu. – Chișinău; București: Litera Internațional, 2003. – 456 p. – (Bib. școlarului, serie nouă, nr. 473).
 
În volumul Chemarea stelelor poetul Emil Loteanu s-a afirmat în afara noțiunii de vârstă. Este o poezie vie, răsunătoare și foarte contemporană. Lirica poetului pătrunde adânc în realitatea înconjurătoare. Autorul utilizează unele expresii și nuanțe potrivite care contribuie mult la confirmarea artistică a poeziei sale. Se evidențiază imagini inedite, proaspete, originale.
Loteanu, Emil. 101 poeme / Emil Loteanu. – Chișinău : Ideal; Bucureşti : Biodova, 2011. – 108 p. – (Colecţia ,,Ideal” ; nr. 27). 
 Poetul Emil Loteanu se afirmă ca un poet al patosului și al energiei romantice. Vibrând mereu la suflul marilor idei contemporane, în lumina inaltelor idealuri ale omului, prin acest volum vine să aprofundeze conținutul ideologic al poeziilor sale și să-și extindă cu mult universul liric. Creația lui poetică care pare să denote și unele afinități cu cele ale poetului rus Evghenii Evtușenco, impresionează prin profunzimea mesajului, prin sinceritatea sentimentului, prin îndrăzneala cu care poetul atacă temele majore ale contemporanietății, prin artisticitaea-i sporită. Mihail Dolgan
                                                                    Referințe critice
 
  • Emil Loteanu este un mare creator de valori. El ne-a dus faima în lume prin filmele sale, cu pitorescul nostru, cu oamenii noştri frumoşi, ne-a dus o solie de bunătate, de dragoste pentru frumos. (…) A fost un cineast, dublat de un poet. Mihai Cimpoi
  • În poezie Emil Loteanu a adus prospeţimea imaginii şi curăţenia expresiei. Gustul său poetic, larg şi vibrant, năzuia plinătatea (…) În cinematografie Emil Loteanu esenţializează epoci întregi, tot cu mijloace poetice, dar cu participarea colectivă a unui popor înzestrat cu har. Emil Loteanu a dovedit că o tradiţie în cinematografia naţională constă în confruntarea fără compromis a artistului cu viaţa, care îi asigură mişcarea înainte. Ion Gheorghiţă
  • Mereu animat, neliniştit, angajat în relaţii cu oameni de artă, Emil Loteanu şi-a păstrat o frumoasă proprietate a personalităţii şi talentului său: capacitatea de a surprinde, de a fi interesant, necesar şi mereu aşteptat în noile sale manifestări .(…)Emil Loteanu e un nume de personalitate, un nume popular. Leo Butnaru
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s