Harul interpretării estetice a literaturii

Ion Ciocanu: 80 de ani de la naștere

Atât prin critica sa propriu zisă, cât și prin felul său de a fi, prin acel – mai savant zis – zis modus vivendi cu care s-a impus în viața literară, științifică și publică (el fiind și un cunoscut om al Cetății, chemat de imperativele Timpului), Ion Ciocanu face parte indiscutabil, din categoria (rară, s-o spunem din capul locului) celor care îl au ca model deontologic pe Aristarh, criticul alexandrin „sever dar drept” (Acesta fiind opusul grecului Joil, invidios și operând cu păreri preconcepute).

Criticile sale, concretizate sub formă de articole, cronici de întâmpinare, eseuri, portrete, medalioane, prefețe sau ample monografii, sunt puse sub semnul dreptei cumpene, al bunei echilibrări, al celor două tabere ale zeiței Themis, al obiectivității examenului valoric (căci actul critic până la urmă e echivalent cu o judecată de valoare). Mihai Cimpoi

In marginea si-n miezul poezieiIon Ciocanu. În marginea și-n miezul poeziei / Dicționar. – Iași: Editura Tipo Moldova, 2015. – 347 p.

Acest studiu a fost conceput și realizat pentru a menționa deosebita contribuție la cercetarea limbii și a literaturii române, adusă de criticul literar, poet, prozator, publicist, dr. habilitat în filologie Ion Ciocanu. Împactul lucrărilor și ideilor expuse de Ion Ciocanu este valoros pentru multe generații de cititori. Margareta Cebotari

7e1c9-img_0007Ciocanu, Ion. Noi și cuvintele noastre : Articole și eseuri de sociolingvistică și de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chișinău : Pontos, 2011. –304 p.

Acest volum este o continuare a publicațiilor anterioare ale cunoscutului literat și lingvist Ion Ciocanu. În atenția cititorului sunt puse alte probleme stringente ale climatului lingvistic est-prutean și alte exemple vii ale vorbirii și scrierii noastre, discutate într-un mod publicistic atrăgător și conținând sugestii sub aspectul corectitudinii.

Cuprinsul cărții este structurat în trei părți: Cultivarea limbii în contextul legislației lingvistice din 1989; Noi și cuvintele noastre; Cultivarea limbii între știință și eseistică.

a8d83-img_0006 (1)Ciocanu, Ion. Fagurele și noi : Tablete de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chișinău : Pontos, 2013. – 152 p.

„Cu certitudine, esențial ni se pare gândul însuși al neîntrecutului Poet, Mihai Eminescu, că limba română poate fi considerată fagure de miere. Mai simplu și mai frumos cum i-am zice limbii noastre din moși-strămoși, cultivată cu har și demnitate de Eminescu însuși și de ceilalți oameni eminenți de cultură ai timpurilor de mai târziu?

         O întrebare e firesc să ne preocupe: vorbim noi, cei de azi, o limbă pe potriva așteptărilor antecesorilor noștri, dacă nu una evoluată, mai bogată și mai frumoasă? Ori poate… nu ne pasă de limba pe care am moștenit-o și pe care avem datoria s-o lăsăm, la rândul nostru, curată și demnă, generațiilor viitoare?”       (Ion CIOCANU. Postfață).

         Unele răspunsuri la aceste întrebări autorul le prezintă în tabletele de cultivare a limbii pe care le găsim în cuprinsul cărții date.  Menționăm doar câteva: Datorită sau din cauzaA investi sau a învesti; Încă o dată despre careva; A însera și a insera; Gena, jena și gelozia; Numai ce? Un verb și o expresie care mai necesită lămuriri ș.a.

descărcare (2)Ciocanu, Ion. Darul lui Dumnezeu : Tablete de cultivare a limbii : Medalionae despre cultivatori ai limbii române și un interviu / Ion Ciocanu. – Chișinău, 2009 (Tip. „Reclama” SA). – 296 p.

„Volumul dat este o retrospectivă ale edițiilor anterioare de sociolingvistică și cultivare a limbii semnate de Ion Ciocanu, savant foarte bine informat în sensul cunoașterii subiectului abordat și onest până la pedantism în privința recunoașterii meritelor colegilor care s-au pronunțat în problemele respective” – menționează Grigore Grigorescu în cuvântul de deschidere.

Noi am mai  menționa prezentarea în ordine alfabetică a cuvintelor și expresiilor analizate de autor, fapt ce va facilita  lectura volumului și regăsirea rapidă a informației necesare cititorului.

descărcare (3)Ciocanu, Ion. Conștientizarea greșelii / Ion Ciocanu. – București : Litera Int. ; Chișinău : Litera, 2003. – 400 p. – (Bibl. școlarului : Serie nouă / coord. : Anatol Vidrașcu ; 479).

Ion Ciocanu realizează niște eseuri incitante, aș putea zice niște micronuvele, personaje și situații concrete antrenante, axate pe greșeli absolut reale, pe care le auzim / vedem cu toții la orice colț de stradă, în transport, în literatura de specialitate, la radio”.

În cuprinsul cărții este inclus un Tabel cronologic, iar într-un  capitol aparte sunt prezentate Referințe istorico-lingvistice despre activitatea științifică a lingvistului Ion Ciocanu, semnate de  acad. Nicolae Corlăteanu,  acad. Mihai Cimpoi, acad. Silviu Berejan ș.a.

descărcare (1)Ciocanu, Ion. Realitatea în cuvânt și cuvântul în realitate : Articole și eseuri de cultivare a limbii și sociolingvistică / Ion Ciocanu. – Chișinău : Ed. Epigraf, 2002. – 248 p.

În prima parte a cărții, cunoscutul literat și lingvist Ion Ciocanu, atent la modul  de a vorbi și a scrie corect în limba română, atrage atenția cititorului asupra nenumăratelor greșeli de exprimare, explică mecanismul apariției acestora, care în majoritatea cazurilor, se reduce la calchierea cuvintelor și expresiilor rusești, sugerând soluții de evitare. În partea a doua a cărții autorul abordează, în cunoștință de cauză, unele probleme spinoase ale limbii române în Republica Moldova. (Prefață)

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s