Dacă te supui fără voie, ești sclav. Dacă te supui cu voie, ești servitor

   Una din problemele abordate în activitățile organizate la Centrul Academic Internațional Eminescu este CombatereaTraficului de Ființe Umane. La această temă amplă am planificat mai multe întâlniri cu specialiști și persoane avizate.

      Recent am avut o discuție/dezbatere cu genericul:  Dacă te supui fără voie, ești sclav. Dacă te supui cu voie, ești servitor, în cadrul căreia am discutat despre trafic și traficanți, dar și despre violență în familie.

     Pentru discuții am invitat-o pe doamna Lidia Gorceag, pedagog-psiholog, care activează de 18 ani la  Centrul de Asistență și Protecție a Victimilor și Potențialelor Victime a Traficului de Ființe Umane din Chișinău. Doamna Lidia Gorceag a venit cu un suport informațional detaliat despre acest nefast flagel.

      Profesionistă, versată și abilitată de mai mulți ani în acest domeniu, contribuind cu toată dăruirea la reabilitarea și readucerea la viața normală a multor persoane-victime ale traficului de ființe umane, dar și a violenței în familie.

      Pe rol de interlocutori i-am avut pe studenții de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, specialitățile: rețele de calculatoare, electromecanică, comunicații poștă, însoțiți de bibliotecarele Ludmila Popescu și Oxana Anincov.

      Traficul de ființe umane în Republica Moldova, își are început în anii 90, dar rămâne o problemă stringentă și astăzi, mai ales traficul ilicit, dând naștere unei forme moderne de sclavie, care încalcă flagrant toate drepturile oamenilor traficați.

      Domnia sa a abordat mai multe teme, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a scos în evidență noi aspecte ce țin de acest trist fenomen apărut la noi în țară și  care cunoaște o înflorire spectaculoasă. Ultimii ani Moldova se menține în topul țărilor de origine a traficului.

       Acest lucru impune fondarea mai multor centre de prevenire și combatere a traficului la nivel de Stat, se elaborează legi foarte dure pentru traficanți de ființe umane, pentru violatori și violență.

         Invitata a atenționat tinerii: ce trebuie să cunoască despre traficul de ființe umane; ce este traficul de ființe umane și cine pot fi victimele traficului; cum poate apărea traficul de ființe umane; care sunt caracteristicile directe ale traficului (recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea, amenințarea și aplicarea violenței fizice și psihice, confiscarea documentelor, ținerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei sume de bani prestabilite nejustificat, îngrădirea la libera circulație; despre traficul de ființe umane prin intermediul tehnologiilor informaționale; despre legile privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane….

          Le-a atras atenția la  factorii care generează și favorizează traficul de persoane, la nivel macro-social: sărăcia, dezorganizarea socială, șomajul, dezvoltarea migrației pentru muncă, sistemul lacunar de depistare și control a traficului de persoane, politici sociale ineficiente, lipsa de oportunități pentru tineri, insuficiența unor programe educaționale relevante; la nivel comunitar, poziționare geografică a comunității, lipsa oportunităților de muncă, mentalitatea greșită și lipsa de informare;  la nivel familial: dezorganizarea socială a familiei, relații conflictuale, alcoolismul, violența domestică și la nivel individual: capitalul uman scăzut, situarea în grupe de risc, apartenența sexuală, vârsta, discrepanța dintre nivelul așteptărilor și resursele individului pentru atingerea  scopurilor dorite prin mijloace legitime și lipsa de informare.

       Despre toate acestea și alte aspecte ce țin de traficul de persoane, violență, dragoste, toleranță, responsabilitate pentru viața proprie și viața celor din jur, am discutat pe parcursul acestei întâlniri cu psihologul și pedagogul, doamna Lidia Gorceag.

         Tinerii s-au arătat foarte interesați de problemele discutate, mai ales că majoritatea din ei vin din diferite raioane ale republicii. Au fost adresate un șir de intrebări:  Care este numărul estimativ al victimelor?, S-a micșorat numărul celor traficați o dată cu perfectarea pașapoartelor biometrice?, Cine este și poate fi traficat și cu ce scop?, Dacă cineva va urma de bună voie să presteze servicii sexuale, se va socoti în continuare victimă ale traficului de ființe umane?, Cum sunt recrutați oamenii din Republica Moldova în traficul de ființe umane?, Victimile traficului sunt întotdeauna transportate în străinătate?, Care sunt principalele țări de destinație?, Cine sunt traficanții?, Sunt tendințele în materie de trafic în continuă schimbare, se multiplică s-au sunt în scădere? și multe alte întrebări: Ce este violența în familie și cum se pedepsește de lege?, Ce trebuie să facă copiii când sunt supuși violenței domestice?, Cât de toleranți trebuie să fim cu acei, care ne supun violenței?, Dacă suntem în măsura necesității informați despre aceste fenomene, despre mijloacele de apărare și de excludere a lor? etc.

     Discuția interactivă și liberă a demonstrat că, problema există, că tinerii sunt interesați s-o cunoască, unii mai mult, altii mai puțin. Și aici un rol important o au toate instituțiile educaționale, școlile, bibliotecile și în special instituțiile abilitate, dar un rol primordial îi revine societății, nivelului de cultură, dorinței de informare și de acceptare a schimbării.

           În cele aproape două ore, cât a ținut discuția, doamna Lidia Goreiag le-a dat explicații într-un limbaj accesibil și amplu tinerilor, răspunzând la toate întrebările adresate. Anumite informații i-au lăsat preocupați pe cei prezenți, totuși, participanții au plecat cu siguranța că acuma știu mult mai multe despre traficul de persoane, știu ce trebuie să facă, cui să se adreseze în caz de necesitate și cum să-i ajute pe alții dacă este nevoie.

         Mulțumirile au fost reciproce. Echipa Centrului Eminescu a rămas satisfăcută de această întâlnire, care a fost, una utilă, interesantă, cognitivă și educativă. Avem certitudinea că problema nu este elucidată pe deplin și trebuie ținută mereu în vizor pentru a o lichida definitiv.

Larisa Arseni, Maestru în artă, bibliotecar.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s