Apostolatul celui mai dintâi cugetător de la noi

  • Itinerar biobibliografic •

Distinsul OM de cultură, academicianul Mihai Cimpoi, a reuşit să formeze şi să propună literaturii „universul său inegalabil”, dimensiunea filosofică şi estetică a operei Dânsului fiind rezultatul vocaţiei.

În „grădina” celor şapte decenii şi jumătate de viaţă pământească cimpoiană a fost „plantat”, de curând, un divers şi valoros florilegiu spiritual-curricular sub genericul Mihai Cimpoi: Monografie bibliografică, în 430 de pagini, indicând 3720 titluri de lucrări şi referinţe. Autori: Lidia Kulikovski, Taisia Foiu, Vera Sârbu. Ediţie îngrijită de Mariana Harjevschi. Contribuţii: Elena Dabija, Nadejda Măşcăuţanu. Lector: Vlad Pohilă. Lucrarea a fost elaborată în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu şi a Centrului Academic Internaţional Eminescu.

Priceperea şi seriozitatea cu care a fost alcătuit şi trudit acest op biobibliografic cimpoian fac din el un model de claritate şi exactitate demn de remarcat. Departe de a fi un volum plicticos şi arid, dificil de consultat, ghidul în cauză devine plăcut şi atrăgător, şi asta nu numai graţie subiectului abordat,  academicianul Mihai Cimpoi, „meşter după gând şi după cuvânt” (L. Kulikovski), rămânând a fi o personalitate complexă/polivalentă prin diversitatea preocupărilor Domniei sale, prin abordarea de factură modernă a domeniului cercetat, prin tenacitatea cu care luptă împotriva indiferentismului faţă de cultură, ci şi datorită modului în care a fost concepută lucrarea, bogată în comentarii şi ecouri alese cu discernământ şi inteligenţă.

De aci pornind, avem la îndemână un itinerar biobibliografic de tip monografie personalia, pilduitor prin temeinicie, rigoare şi bun-gust, care ne pune la dispoziţie un instrument de lucru complet, încercând să ordoneze vastul material cât mai logic şi mai clar.

Cuvântul către cititor, aparţinând autoarelor, pregăteşte terenul pentru o cunoaştere detaliată a celor ce urmează. Trei capitole majore şi un Supplimentum (publicaţii la aniversarea a 75-a a lui Mihai Cimpoi) îşi propun să sistematizeze ansamblul, definit în concordanţă cu opera şi biografia omagiatului.

În cuprinsul primului compartiment, Studii introductive, urmărim toate etapele creaţiei savantului şi profesorului Mihai Cimpoi, trecute prin prisma unor nume notorii, vizate în elogiile semnate de  către Eugen Simion (Catedrala Eminescu), Victor Crăciun (Unicul Mihai Cimpoi); Theodor Codreanu (Mihai Cimpoi şi  sinteza eminescologiei), Nicolae Dabija (Patriarhul), Lidia Kulikovski (Mihai Cimpoi are un viitor  mai mare decât trecutul). Ecourile  din străinătate sunt semnate de Kuçyku Kopi, Albania (Esenţa fiinţei eminesciene în viziunea lui Mihai Cimpoi); Irfan Ünver Nasrattinoglu, Turcia (O scrisoare către Mihai Cimpoi), Giuseppe Manitta, Italia (Mihai Eminescu: Dicţionar enciclopedic). Mihai Papuc, redactor la Editura Ştiinţa, vine cu Repere cronologice: viaţa şi opera.

Arsenalul cărţii îl alcătuieşte, în temei, capitolul imediat următor, Bibliografie, structurat, la rându-i, în câteva subdiviziuni esenţiale: Ediţii de autor; Ediţii coordonate, îngrijite, alcătuite, redactate; Un „hermeneut  de ţinută modernă”: articole literare, eseuri, cronici, recenzii, prefeţe, postfeţe, referinţe critice; Traducător din pasiune; Promotor al valorilor româneşti: publicistică, atitudini civice, probleme de cultură şi artă; Om de cultură devenit un destin: dialoguri, interviuri cu Mihai Cimpoi şi realizate de Mihai Cimpoi; Un epigramist în devenire; Referinţe despre viaţa, activitatea literară şi politică; Supplimentum, care mai cuprinde şi unele articole identificate suplimentar; Repere istorico-literare despre Mihai Cimpoi, inserând opiniile/aprecierile unor colegi de breaslă: J- Marinescu, M. Barbu, C. Ciopraga, D. Tiutiuca, N. Busuioc, Gr.C. Bostan, E. Simion, M. Dolgan, V. Ciobanu, A. Ţurcanu, Gh. Doni, D. Micu, Th. Codreanu, L. Ţurcanu, B. Cioculescu, V. Bahnaru. „Şi mai cântă din cimpoi: Strămoşii lui Mihai Cimpoi” – arborele genealogic de Vlad Ciubucciu.

Capitolul trei, însumează cinci Indexuri auxiliare: Index de nume; Index de titluri de autor; Index de titluri de cărţi recenzate, prefaţate, prezentate; Index geografic, Index de ediţii periodice – toate laolaltă întregesc funcţional bibliografia din lucrare, asigurând accesul multilateral la creaţia domnului academician Mihai Cimpoi, dovedindu-ne, totodată, cât de atent a fost gândit accesul la informaţii. Astfel se economiseşte timp şi se uşurează efortul acelora care doresc/intenţionează să cunoască în toată amploarea viaţa celui mai mare eminescolog şi dimensiunea operei sale, fiindcă bibliografia este, de fapt, după cum afirmă academicianul Tudor Vianu „primul cod în sfera oricărei cercetări”.

Nu prea mulţi îşi dau seama că elaborarea  unui atare ghid biobibliografic presupune activitate de lungă durată (cu toate terminologiile informaţionale avansate – D.P.), dublată de rigoarea şi minuţiozitatea ce nu pot fi cuprinse prozaic numai în cumularea timpului investit efectiv în cercetare şi prelucrare, în acele petrecute  la depistarea materialelor în speţă presărat într-o gamă mult prea largă şi variată de surse de informare.

Informaţiile selectate, înmănuncheate şi ordonate scrupulos, bogate în comentarii şi citate alese, pline de tâlc creator şi existenţial, ne fac/ordonează să cunoaştem mai deplin şi mai amplu viaţa academicianului Mihai Cimpoi, omul de interes românesc care l-a readus contemporanietăţii pe Eminescu. Mişcarea Dânsului a devenit în istoria şi critica literară de azi însăşi viaţa naţiunii, cu trecutul, prezentul şi viitorul ei. Cuprinderea acestui sentiment este unul profund şi măreţ, vorba fiind despre „Un om de echilibru. Un munte de cunoştinţe. Un filosof al culturii. Un cititor de meserie. Un critic de geniu. O enciclopedie umblătoare. O conştiinţă. Un profet dintr-o lume ca nelumea. Un patriarh. Acesta e Mihai Cimpoi, contemporanul nostru, omul care-şi suprapune fericit biografia sa cu biografia Cărţilor (chiar şi a celor abia imaginate şi încă nescrise – D.P.) sale (Nicolae Dabija).

Limbajul cultivat al eseurilor însumate, cursiv şi expresiv, ţinuta grafică, densitatea şi vastitatea materialului sporesc accesibilitatea informaţiilor, făcând consultarea lucrării pe cât de lesnicioasă, pe atât de plăcută, itinerarul venind ca o carte extrem de utilă, necesară şi meritorie prin seriozitatea şi acurateţea ei, redând plenar Apostolatul celui mai dintâi cugetător de la noi…

Dumitru PĂSAT

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s