Galina Furdui „Pe cărarea inimii”

 

            Întâlnirile cu scriitori şi poeţi, scriitori, tineri s-au consacraţi,  au devenit o tradiţie la Centrul Academic Internaţional Eminescu. Obiectivul primordial al acestor întâlniri de suflet, dar şi de cuget este mediatizarea noilor apariţii de carte, propagarea şi promovarea unor lucrări noi, dar şi a unor oameni noi, care sunt la început de cale, dar şi a celor care au lăsat o urmă vizibilă în literatura şi cultura naţonală.

            În încercarea de a defini poezia, Mihai Dragomirescu spune că aceasta este:  „Artă psihică de nuanţă intelectuală, dar succesivă şi obiectiivă ca şi muzica – este colecţia capetelor de operă care au drept temă inteligenţa estetică a omului în întregimea lui, sub raport fizic, psihic şi mistic, – în măsura în care poate fi exprimat prin ritmul sufletesc al cuvântului. Cuvântul, în adevăr, este cel mai bogat şi mai complex dintre materialele folosite de diferite arte, constituit fiind prin sunet, înţeles şi armonie”.

            Protagonista întâlnirii de astăzi este scriitoarea Galina Furdui, cunoscută poetă, publicistă, textieră (pentru creaţii muzicale), redactor emisiuni radio, redactor literar, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, o salutăm şi îi mulţumim pentru tot ce face.

            Invitaţii de onoare ai domnei Galina Furdui sunt: Domnul Virgil Şerbu-Cisteianu, scriitor, Director general al publicaţiilor editate de Asociaţia Culturală Gând Românesc, Gând European şi Editura Gens Latin, Alba Iulia, România. Îl  salutăm şi îi zicem, bine a venit la Chişinău şi la Centrul Academic Internaţional Eminescu.

            Încă un invitat al doamnei Furdui, dar şi un bun prieten al bibliotecii Ion Diordiev, scriitor de catrene înţelepte: „Mă bucur mult când văd un gând cum dă în floare… / Dar mult mai mult când petalele încep să cadă / Şi văd cum gândul îmi aduce aşteptata roadă”.

            Marcela Mardare, o personalitate  montată bine în literatura română, scriitor, editor, cea care a moşit şi moşeşte la editura „Pontos” din Chişinău mai multe cărţi a mai multor scriitori şi, desigur ale doamnei Galina Furdui şi care a editat în 2017 aceeaşi carte a Galinei Furdui „Pe cărarea inimii”

            Consăteanca scriitoarei, Veronica Pârlea-Conovali, poetă, publicistă, acum lucrează la o carte în curs de apariţie    despre Galina Furdui, care a venit şi cu discipolii săi, studenţii de la Colegiul de Coregrafie, unde dânsa predă istoria românilor.

            Domnul Andrei Viziru, scriitor, jurnalist la Radio Moldova, oaspete frecvent la activităţile cultural-artistice organizate la Centrul Eminescu, a venit să o felicite pe scriitoarea, dar şi colega Galina Furdui cu ocazia lansării cărţii „Pe cărarea inimii”

             Interlocutorii noştri sunt tinerii de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” şi cei de la Colegiul de Coregrafie din Chişinău, însoţiţi de profesoarele lor: directorul adjunct pentru educaţie la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, doamna Valentina Corsac, Ludmila Cotorobai, profesoară de matematică la acelaşi liceu şi Veronica Pârlea-Conovali.

            Numele Galinei Furdui este unul de referinţă în literatura română. Activitatea de creaţie a poetei poate fi împărţită în trei compartimente esenţiale: Activitatea literară propriu zisă; Lucrări despre creaţia Galinei Furdui; Activitatea pe tărâm muzical-artistic.

            Galina Furdui scrie  poezie profund filozofică, interiorizată, abordând teme existenţiale, alimentată fiind de realitate, adesea apelează şi la subconştient, lucru care denotă o forţă sacră, o forţă ezoterică, pe care o posedă, o simte şi care o ghidează în creaţia sa. Orice volum de poezie răsfoit, citit, pătruns, indiferent de specia literară, te transpune într-o lume aparte, lume feerică, care te înalţă, te face să pluteşti în alte dimensiuni astrale, îţi dă de gândit… Cine sunt eu în această lume şi care este menirea mea? Astăzi scriitoarea ne-a adus o carte nouă „Pe cărarea inimii”. Dna Galina ce-i cu această cărare, ce se întâmplă pe parcursul ei? Vorbiţi-ne despre creaţia dumneavoastră, dar şi despre această nouă apariţie.

Această cărare a inimii o traversează fiecare om, indiferent de ocupaţia pe care o are. In această lume orice om are misiunea de aşi trasa propria cărare a inimii şi de a o presura cu diverse fapte, e de dorit cât mai vizibile şi mai bune, important e să fie armonie între om şi univers, dar şi o împăcare cu interiorul sinelui.

Moderatoarea îi oferă cuvântul oaspetilui, venit tocmai de la Alba Iulia, supranumită şi „Cetatea Românilor”, întrebându-l când şi cum a cunoscut-o pe Galina Furdui şi creaţia ei şi ce îl face să-i publice cărţile, care sunt mai multe la număr. Domnul Virgil Şerbu-Cisteianu îşi aminteşte , că mai mulţi ani în urmă, când a venit în Basarabia (nu-i place să zică Republica Moldova, fiindcă el nu recunoaşte o atare republică), primul om de condei din Basarabia, pe care l-a cunoscut a fost Galina Furdui. O mare şi profundă poetă. Editarea cărţii „Pe cărarea inimii” a fost o adevărată plăcere, deoarece: „Universul poetic al Galinei Furdui urmăreşte, într-o veşnică paralelă, metamorfozele succesive ale lumii. Ascultându-se pe sine, ea recrează lumea, se apropie de infinitul lumii în fiecare clipă.

   Înţeleasă în acest sens de recreare a universului prin cuvânt, poezia Galinei Furdui îşi urmăreşte domeniul în semnificaţia profundă, filosofică şi cosmică, autoarea  dându-ne cu fiecare operă poetică o nouă lume, multiplicând şi îmbogăţind lumea poeziei europene”. Vorbitorul subliniază că a desluşit două funcţii cardinale ale actului poetic de cunoaştere a lumii în poezia Galinei Furdui: “Cunoaşterea” şi „Acţiunea”. Prin poezia dânsei, avem cunoaşterea lumii, a veţii sociale şi a omului prin cuvânt şi metaforă, prin stabilirea de raporturi noi între lucruri, prin aflarea de corespondenţe între planurile lumii, sau între anumite relaţii exterioare şi fiinţa omenească; pentru poetă, poezia este cunoaşterea prin imagine şi prin sistemul de simboluri, în care cuprinde, ca o vastă reţea, întreaga realitate, în unitatea ei totală”. Poeta spune într-o poezie: Nu păşiţi peste mine, căzută, mâna nu pot întinde. / Priviţi atent – sunt cea care merg / Înainte. / Sunt piatra mântuirii ce-o aveţi în faţă / Şi stânca din care beau / Cei însetaţi de viaţă. / Sunt tu, cel ce nu ştii cum creşte în pieptul tău plânsu-ţi, / Tu, cel amânat continuu de tine / Însuţi. / Sunt scara uimirii, oamenii urcă spre mine, / Din haos fac lege. / Din legi smulg / Destine; Poezia Galinei Furdui este una originală şi nu poate fi comparată cu specificul altor poeţi.

Aici intervine un moment muzical oferit de elevii clasei a V-a, de la Şcoala de Artă „Alexei Stârcea”: Aurel Puzur, care interpretează la pian „Studiul nr. 5” de Frderic Chopin, ghidat de profesoara Natalia Netic;

Iar Iulia Bozbei, deţinătoarea Premiului I la Concursul Republican pentru Tinere Talente, care a avut loc recent la Chişinău, interpretează la chitară „Carnavalul Veneţian”, însoţită de profesoara de specialitate Smâslova Natalia Tarrega.

Marcela Mardare vorbeşte despre valoarea artistică a cărţilor Galinei Furdui, pe care le-a editat la „Pontos” şi care sunt mai multe la număr, pentru că le leagă o colaborare de mai mulţi ani.

În luarea sa de cuvânt Veronică Pârlea-Conovali ne-a dezvăluit momente din copilăria şi adolescenţa scriitoarei pe care le-a descoperit în procesul documentării pentru cartea la care lucrează.

Aici a intervenit o altă admiratoare a creaţiei Galinei Furdui, care la fel i-a publicat mai multe cărţi la editura „Silvius-Libris”, Silvia Ursachi, care pe lângă faptul că este editor mai este şi o minunată, şi interesantă scriitoare pentru copii.

            Opera Galinei Furdui nu a putut rămâne neobservată de critica literară de la noi, astfel mai mulţi critici literari i-au apreciat şi valorificat creaţia: Academicianul, eminescologul şi criticul literar Mihai Cimpoi, scriitorul şi criticul literar Ion Ciocanu, Tudor Paladii, scriitor, critic literar, care îi apreciază foarte mult creaţia, relatând că sunt pe aceeaşi undă, Mihail Dolgan şi alţii.

            Creaţia Galinei Furdui (în special, textele pentru romanţă), este înalt apreciată nu numai de critica literară, muzicologul, Artistul poporului, fondatorul Ansamblului etnofolcloric „Tălăncuţa”, Andrei Tamazlâcaru menţionează cu admiraţie: Scriitoare, poetă şi pedagog, mare artistă a sintagmei poetice, pe de o parte, redactor literar la IPNA Compania „Teleradio Moldova” – Galina Furdui e un înger al cuvântului poetic, înger al stării de suflet…

În această nobilă postură de regină a poeziei, a textului de romanţă, ea deţine poate rolul determinant vizând tot ce se vede şi se aude în sufletul şi inima Omului de Romanţă, A Lumii de Romanţă. O lume care priveşte înapoi văzând înainte. Dacă ai şti, dragă cititorule, cât de importantă este această monumentală realizare… Dacă ai şti!”

            Oaspeţii prezenţi la întâlnire n-au venit cu mâna goală de această dată ne-au lăsat un set impunător de cărţi cu autografe. Spre exemplu: „Frumoasă toamnă bogată”, (Marcela Mardare), Ion Diordiev „501 catrene”, Virgil Şerbu Cisteianu „Lucian Blaga viaţa şi opera în perioada comunismului”, Virgil Şerbu-Cisteianu „Pe cărarea inimii”, etc.

 Moderatoarea atrage atenţia celor prezenţi la expoziţia amenajată cu unele din cărţile Galinei Furdui, comentându-le.

Într-un timp atât de restrâns nu putem elucida toate aspectele ce ţin de creaţia Galinei Furdui şi a celorlalţi invitaţi, dar aveţi toată libertatea să căutaţi să citiţi să vă informaţi, pentru-că orice pagină deschisă şi mai ales citită te învaţă ceva. Vă urez tuturor succese, faceţi-vă zilele frumose, şi pline de esenţă.

Oaspeţii au manifestat calde mulţumiri organizatorilor întâlnirii, doamnei directoare a bibliotecii Elena Dabija, moderatoarei şi întregii echipe, multă admiraţie pentru curiozitatea de care au dat dovadă tinerii prezenţi în sală, profesorilor, pentru munca lor prodigioasă în educarea tinerii generaţii.

Profesorii au adus şi ei mulţumiri organizatorilor, tuturor invitaţilor şi în mod special scriitoarei Galina Furdui, exprimând bucuria şi satisfacţia celor prezenţi.

A fost o întâlnire cu o ţinută lingvistică aparte, o adevărată lecţie de literatură, de vorbire corectă.

 „Cu alese sentimente Centrului Academic Internaţional Eminescu. Colectivului care cultivă Lumina şi Frumosul, Cuvântul prin puterea benefică a cărţii. Prin lucrara Cuvântului se adună Înţelepciune şi Dragoste, Bunătate şi Dăruire”. (Marcela Mardare 04.04.2017).

IMG_0045

Larisa Arseni. Maestru în artă. Colaboratoare la

Centrul Academic Internaţional Eminescu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s